Referenser

Ny maskin hall & tillbyggnad för personalutrymme
Ny maskin hall & tillbyggnad för personalutrymme
Planritningar
Ny maskin hall & tillbyggnad för personalutrymme
Ny maskin hall & tillbyggnad för personalutrymme
Sektionsritningar
Ny maskin hall & tillbyggnad för personalutrymme
Ny maskin hall & tillbyggnad för personalutrymme
Fasadritningar
Fristående komplementbyggnad
Fristående komplementbyggnad
Sammansatt ritning
Tillbyggnad Entré
Tillbyggnad Entré
Sammansatt ritning